Dette er et parti for gutter og jenter som ønsker litt mer utfordringer i tillegg til et vanlig turnstige/trampett/matte-parti.


Troppgymnastikk Knøtte er for gutter og jenter i alder 7-8 år og er et forparti til Troppsturn Aspirant (9-10 år).

Det stilles her høyrer krav til oppmøte, utvikling og disiplin på trening en ved andre bredde partier.
Dette gjøres for at gymnastene skal få en mykere overgang til troppsgymnastikk.
Det er ikke en automatisk overgang til aspirant. Aktivitetene tilrettelegges til opptakskravet for Aspiranter.
Gymnastene må være motiverte og bestå gjeldende krav til nivå og ferdigheter. 

For å kunne begynne på Knøttepartiet må en også gå på et av breddepartiene for å få mengdetrening.

STED: Tertneshallen

TID: Tirsdag kl 1700-1900

HOVEDTRENER: Caroline Vigeland

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon