Gutter og jenter i alder 9-10 år.

Opptak:
Via opptaksdager som arrangeres halvårlig eller fra breddepartier. Gymnasten vil bli vurdert etter gjeldende opptakskrav.

Krav til oppmøte:
Det stilles krav til oppmøte, utvikling og disiplin på trening. Aktiviteten på partiet tilrettelegges mot opptakskravet for rekruttpartiet.

Konkurranser /stevner:
Deltar på lokale konkurranser og samlinger tilrettelagt for aldersgruppen.

Trenere på partiet:
Har lang erfaring innen troppsgymnastikk. Hovedtrener er forbundsdommer.

STED OG TID

Dag Sted Tid
Onsdag Åsane Arena 1630 - 1830
Fredag Tertneshallen 1700 - 1900

  

HOVEDTRENER: Reidun Bakke

Kontakt: tropp@salhusturn.no

Påmelding : Via uttaksdager som arrangeres halvårlig. Annonseres på Facebook og nettsiden.

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon