Gutter og jenter i alder 11-13 år.

Opptak:
Via opptaksdager som arrangeres halvårlig eller fra breddepartier. Gymnasten vil bli vurdert etter gjeldende opptakskrav.

Oppmøte:
Det stilles krav til oppmøte, utvikling og disiplin på trening. .

Konkurranser /stevner:
Krav til at gymnastene deltar på lokale konkurranser og samlinger tilrettelagt for aldersgruppen.

Treningssted/tid:
Trener i Åsane Arena.

Mandag kl. 1600-1800
Onsdag kl. 1830-2030
Fredag kl. 1600-1800

 

Trenere på partiet:

Helene Holm, Liv Andrea S Bakke og Mia Edland.
De har alle lang erfaring innen troppsgymnastikk som både utøvere og trenere.

Kontakt: tropp@salhusturn.no

Påmelding : Via uttaksdager som arrangeres halvårlig. Annonseres på Facebook og nettsiden.

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon