Foreldre og barn er forstadiet til barnepartiene og barn kan trene fra de har fylt 1 år.
En av foreldrene må stille i treningsdrakt og være aktiv selv.

Innholdet i timene er som barnepartiene avpasset til 1 til 3 årsalderen.

Mjølkeråen skole:

Tirsdag kl 1700-1800
En foresatt er med under trening.

Påmelding:

https://club.spond.com/landing/courses/salhustil/142FBFD71D1E4F778D3C7D69D315CA30

Salhus skule:

Mandag kl 1700-1800
En foresatt er med under trening.

Påmelding:

https://club.spond.com/landing/courses/salhustil/0805E698E7FC421F8760F5E72640DE5E

 

Visjon:
Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende og den skal gi barna et grunnlag å bygge videre på.

 

Mål:
Trening for barn skal domineres av lek, samhold og lystbetont aktivitet!

 

Hvordan:

Aktivitetet for barn skal være allsidig og motorisk utviklende, det skal gi barn utfordringer, spenninger og et grunnlag
å bygge videre på. Dette skjer best via barnas læringsarena: LEK!


Ved å leke får barnet frihet og motiveres til å prøve å feile. Gjennom tilrettelagt aktiviteter skjer utvikling av
grovmotoriske ferdigheter som gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre og så videre.

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Medlemsansvarlig Elisabeth Vatnøy turn@salhusturn.no