GymX er en fellesbetegnelse for alle mosjons- og treningsaktiviteter  
for ungdom, voksne og godt voksne i Norges Gymnastikk- og 
Turnforbunds foreninger og lag.  
 
GymX inneholder både de tradisjonelle gymnastikk- og  
mosjonsaktivitetene og nye treningsformer.