Innkalling til årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag


Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag.
Årsmøtet avholdes den 21.03.2023 klokken 19:30 i Småsalen, Salhushallen.


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16.03.2023 til
hovedstyret@salhusturn.no.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på hjemmesiden www.salhusturn.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Hovedstyret
Salhus Turn & Idrettslag