Vi har en forklaring på prisene våre her.

Kort forklart skal man ha en redusert kontigentpris dersom man deltar på flere partier, eller har søsken i klubben. Merk at dette kun gjelder for kontigent. Alle må betale full pris på medlemsavgiften (200,-). Denne betales én gang i året og sendes alltid ut ved årskiftet for eksisterende medlemmer, og fortløpende for nye medlemmer.

Vi har dessverre ikke en automatisk tjeneste for dette, så i de tilfellene hvor man skal ha krav på (eller lurer på om man har krav på det), må man ta kontakt med oss på turn@salhusturn.no.