TURN BREDDE

Gymnastikk og turn uten form for konkurranse heter breddegymnastikk.
Dette gjelder småbarnsgymnastikk, turn for barn og ungdom og dans.

På et breddeparti kan alle som ønsker å delta.
Det er ikke krav til ferdigheter eller ambisjoner til forskjell konkurransegrenen Troppsgymnastikk.

Gymnastikk og turn er for alle, med glede og mestring som fokus.

Våre partier:

  • Foreldre og Barn 1- 3 år
  • Turn 4 - 9 år 
  • Trampett/Airtrack 7-13 år
  • Dans fra 6 år
  • Vi tilbyr også troppsgymnastikk og grupptimer / trimpartier (se egne valg i menyen)