På et breddeparti kan alle som ønsker å delta.
Det er ikke krav til ferdigheter eller ambisjoner til forskjell konkurransegrenen Troppsgymnastikk.

Gymnastikk og turn er for alle, med glede og mestring som fokus.

Våre partier:

Foreldre og Barn 1- 3 år
Turn 4-9 år
Trampett/Airtrack 7-13 år
Dans fra 6 år(For Troppsgymnastikk og gruppetimer se egne faner)

Kontaktperson
Elisabeth Vatnøy
turn@salhusturn.no