Hvem er vi?

Salhus Turn & Idrettslag er en idrettsforening som ble grunnlagt allerede i 1918.
Vi har rundt 500 registrerte medlemmer i klubben og har mer enn 100 års erfaring som idrettslag i Åsane.
Vi kjenner nærmiljøet godt og jobber stadig for å holde barn, unge og voksne engasjert i det de liker å drive på med.

  • Gymnastikk for barn
  • Turn for barn & ungdom
  • Gruppetimer for voksne
  • Seniortrim
  • Troppgymnastikk
  • Håndball for barn & ungdom

Vi har medlemmer helt fra 1 til over 80 år. Klubben trener på 7 forskjellige skoler og haller  i Åsane.

Turngruppen:

I de lavere aldersgruppene er det mest fokus på at barn skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med foreldre/foresatte og jevnaldrende. Gjennom gymnastikk og turn vil vi stimulere til utvikling av de grovmotoriske bevegelsene. Vi legger også vekt på å stimulere barns kreativitet og rytmefølelse. Etter hvert som barn vokser opp trenger de større utfordringer og vanskegraden på treningen stiger i takt med barnets utvikling.

Fra 9 år og oppover er det mulighet for å delta i konkurranser. Fra denne alderen ser vi som oftest en enorm stigning i evne, vilje og dyktighet. Salhus turn & IL er derfor opptatt av å legge til rette for at disse ungdommene skal ha muligheter for videreutvikling. Rekruttering til troppsgymnastikk starter ved alder 7 år.

Vi har dyktige instruktører som tar seg av både gruppetimer, seniortrim og trening av felles tropper til Kretsturnstevner og Landsturnstevner.